Статистика

Системна статистика

Общо потребители на системата: 1166

Общо издадени документи: 36573

Общо продукти в документите: 53555


Фирмена статистика

Влезте в системата, за да видите индивидуална статистика за вашата фирма.