Статистика

Системна статистика

Общо потребители на системата: 1370

Общо издадени документи: 47513

Общо продукти в документите: 71102


Фирмена статистика

Влезте в системата, за да видите индивидуална статистика за вашата фирма.