Статистика

Системна статистика

Общо потребители на системата: 1458

Общо издадени документи: 53642

Общо продукти в документите: 80155


Фирмена статистика

Влезте в системата, за да видите индивидуална статистика за вашата фирма.