Статистика

Системна статистика

Общо потребители на системата: 1260

Общо издадени документи: 41571

Общо продукти в документите: 61920


Фирмена статистика

Влезте в системата, за да видите индивидуална статистика за вашата фирма.