Статистика

Системна статистика

Общо потребители на системата: 1311

Общо издадени документи: 44366

Общо продукти в документите: 66256


Фирмена статистика

Влезте в системата, за да видите индивидуална статистика за вашата фирма.