Статистика

Системна статистика

Общо потребители на системата: 1044

Общо издадени документи: 31112

Общо продукти в документите: 45167


Фирмена статистика

Влезте в системата, за да видите индивидуална статистика за вашата фирма.