Статистика

Системна статистика

Общо потребители на системата: 1584

Общо издадени документи: 62253

Общо продукти в документите: 93822


Фирмена статистика

Влезте в системата, за да видите индивидуална статистика за вашата фирма.