Статистика

Системна статистика

Общо потребители на системата: 1288

Общо издадени документи: 43026

Общо продукти в документите: 64152


Фирмена статистика

Влезте в системата, за да видите индивидуална статистика за вашата фирма.