Статистика

Системна статистика

Общо потребители на системата: 1238

Общо издадени документи: 40542

Общо продукти в документите: 60252


Фирмена статистика

Влезте в системата, за да видите индивидуална статистика за вашата фирма.