Статистика

Системна статистика

Общо потребители на системата: 1150

Общо издадени документи: 35677

Общо продукти в документите: 52071


Фирмена статистика

Влезте в системата, за да видите индивидуална статистика за вашата фирма.