Статистика

Системна статистика

Общо потребители на системата: 1086

Общо издадени документи: 32561

Общо продукти в документите: 47026


Фирмена статистика

Влезте в системата, за да видите индивидуална статистика за вашата фирма.