Статистика

Системна статистика

Общо потребители на системата: 1334

Общо издадени документи: 45369

Общо продукти в документите: 67795


Фирмена статистика

Влезте в системата, за да видите индивидуална статистика за вашата фирма.