Статистика

Системна статистика

Общо потребители на системата: 1175

Общо издадени документи: 37560

Общо продукти в документите: 55362


Фирмена статистика

Влезте в системата, за да видите индивидуална статистика за вашата фирма.