Пакети с електронни фактури

Безплатен Малък Среден (топ пакет) Голям
5 фактури/месец 50 фактури/месец 250 фактури/месец 1500 фактури/месец
неограничени клиенти неограничени клиенти неограничени клиенти неограничени клиенти
PDF фактури PDF фактури PDF фактури PDF фактури
с вашето лого с вашето лого с вашето лого с вашето лого
0.00 лева/месец от 5.99 лева/месец* от 9.99 лева/месец* от 25.99 лева/месец*
Регистрация Направи заявка Направи заявка Направи заявка

* Цена при предплащане на пакет за 24 месеца.

В случай, че платен абонамент не бъде подновен, системата автоматично прехвърля съответната фирма обратно на безплатния пакет с 5 документа/фактури на месец.


За разлика от другите подобни услуги, при нас всички ресурси са неограничени. Ограничаваме единствено броя на фактурите, които има право да издава всяка фирма. Базата ни данни е проектирана така, че да позволява неограничен брой клиенти за всяка фирма, независимо от избрания абонаментен план. Броят на артикулите, които могат да се прилагат към фактурите също е неограничен.

Единственият изчерпаем ресурс в нашата система са броя на издадените фактури. Отделните планове имат различни ограничения за издадени фактури на месец. Изберете планът, който най-добре отговаря на нуждите на Вашата фирма. Винаги може да преминете на по-горен план чрез доплащане. Имайте предвид, че неизползваните фактури не се прехвърлят за следващия месец.

По-големи планове с фактури от изброените могат да се определят спрямо нуждите на клиента при договаряне. Плащането засега става само по банков път. Свържете се с нас и ще ви изпратим необходимите данни за превод. Разбира се, веднага след като платите, ще получите електронна фактура от нас. До няколко часа ще бъдете прехвърлени на избрания от Вас абонаментен план.

Благодарим ви, че избрахте да работите със системата за електронно фактуриране на Fakturi.com!